Privacyverklaring

De Poort van Cyriel vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt De Poort van Cyriel dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt De Poort van Cyriel gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een reservatie te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij De Poort van Cyriel daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan De Poort van Cyriel haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

De Poort van Cyriel en andere websites

Op de website van De Poort van Cyriel treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De Poort van Cyriel kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

De Poort van Cyriel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens De Poort van Cyriel toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

De Poort van Cyriel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Poort van Cyriel adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@depoortvancyriel.be

Reserveren tot 6 personen

24/24 & 7/7, u ontvangt meteen een bevestiging.

Reserveren vanaf 7 personen

U krijgt zo snel mogelijk een antwoord.